CoffeeScriptで三項演算子\(^o^)/

CoffeeScriptだと三項演算子使えないのね。

if a == b then "true" else "false"

こう書く位なら、

` a === b ? "true" : "false" `

javascriptで書いたほうがよい?